Icon Comanda produse in valoare de minim 400 de lei si primesti CADOU 1 x Y.S. Park 339 pieptan termorezistent 18 cm Icon

Termeni și condiții Concurs Câștigă un Set Reuzel Deluxe

Perioada de desfășurare a concursului: 29.01.2024 – 10.02.2024

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul CASTIGA UN SET REUZEL DELUXE” (denumit în continuare „Concursul”) este organizat de S.C. Barber Tools S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Rosia Montana, nr. 4, Biroul nr. 1, Bl 05, scara 1, etaj 7, ap. 47, punct de lucru pe Centura Bucuresti, nr. 3, Chiajna, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/1817/2015, cod fiscal RO 34110636 (denumita in continuare „Organizatorul”).

Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfasurarii Concursului, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea   sa   devina   aplicabile.   Orice   act   aditional va   fi   publicat   si   pe   https://www.barbertools.ro/promotii/.

Regulamentul este disponibil public și gratuit pe website-ul oficial Barber Tools https://www.barbertools.ro/promotii/., sau poate fi pus la dispoziția Participantului printr-o solicitare scrisă trimisă la sediul Organizatorului, menționat mai sus.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificarile si completarile ulterioare şi se va desfăşura conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfășoară în perioada 29.01.2024-10.02.2024, exclusiv pe pagina oficială de Facebook Barber Tools, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/BarberToolsRomania.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest Concurs pot participa persoane fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi până la data începerii Concursului, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania,  care, prin decizia de participa la prezentul Concurs acceptă condiţiile prezentului Regulament. De asemenea, prin participarea la acest Concurs participantul îşi dă acordul ca Organizatorul să publice numele, prenumele şi oraşul de reşedinţă pe pagina de Facebook Barber Tools.

Nu pot participa la acest Concurs angajaţii, colaboratorii sau personalul Organizatorului precum şi rudele de gradul I ale acestora.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la Concurs şi a putea câştiga premii oferite în cadrul Concursului, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

5.1   Să aibă un cont în rețeaua de socializare Facebook şi să acceseze pagina de Facebook Barber Tools (https://www.facebook.com/BarberToolsRomania) în perioada de desfășurare a Concursului, respectiv 29.01.2024-10.02.2024.

5.2. Sa dea LIKE paginii de Facebook Barber Tools;

5.2   Să dea tag unui prieten pasionat de hairstyling in sectiunea de comentarii la Postarea de Concurs CASTIGA UN SET REUZEL DELUXE în perioada Concursului;

5.3  Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 •       Inscrierea sa fie realizata in perioada Concursului, asa cum este descrisa in Sectiunea 3.
 •       Participantii sa respecte conditiile mentionate in Sectiunea 4 a prezentului Regulament al Concursului;
 •       Participantii vor da like paginii de Facebook Barber Tools si vor da tag unui prieten in sectiunea de comentarii de la postarea oficiala de concurs CASTIGA UN SET REUZEL DELUXE conform mecanismului descris la art. 5.1, 5.2 si 5.3
 •       Nu incalca in niciun fel legislatia aplicabila;
 •     Nu reprezinta o incalcare a drepturilor de autor sau dreptul la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;
 •     Nu promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
 •       Nu contine mentiuni ilegale, imorale sau antisociale;
 •       Nu contine si sa nu face referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 •       Nu contine amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu lezeaza intimtatea dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane;
 •       Face referire strict la prezenta campanie;
 •       Nu incalca in niciun fel prevederile prezentului Regulament.

5.4.  Inscrierea nu va fi luata in considerare sau va fi anulata, in cazul in care participantul nu indeplineste toti pasii de inscriere in Concurs, enumerate in sectiunea 5.

Inscrierile care incalca prevederile prezentului Regulament de campanie vor fi invalidate si sterse de pe pagina oficiala Facebook Barber Tools  (https://www.facebook.com/BarberToolsRomania).

5.5 La finalul Concursului, toți Participanții care au urmat pașii descriși în mecanismul concursului vor intra în procesul de extragere a Participanților valizi înscriși, cu ajutorul platformei www.commentpicker.com in data de 11.02.2024. Un Participant poate câștiga o singură dată, luându-se în calcul oricare înscriere în concurs. Pentru premiul concursului se va alege o rezerva.

Dupa desemnarea castigatorului, Organizatorul (Barber Tools) va publica pe pagina de Facebook Barber Tools, în SECȚIUNEA de comentarii a postării, numele acestuia, nu mai târziu de 11.02.2024, ora 19:00. Barber Tools va lua legătura cu câștigătorul concursului, în vederea validării și a obținerii informațiilor conform legislației G.D.P.R. necesare pentru primirea premiului.

5.6 Un Participant poate castiga, in cadrul Concursului, maximum un premiu.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

În cadrul prezentului Concurs organizat pe Facebook sunt acordate, conform Sectiunii 7, premiile prezentate în tabelul următor:

Denumire premiu

Număr total de premii

Valoarea individuală estimată (lei, cu TVA)

Valoarea totală estimată  a premiilor (lei, cu TVA)

Set de ingrijire Reuzel “Try The Style”compus din:

·        Reuzel Sampon 3-IN-1 100 ml

·        Reuzel Grooming Tonic 100ml

·        Reuzel Fiber Cream 100ml

·        Reuzel Grooming Cream 100 ml

·        Reuzel Surf Tonic 100ml

·        Reuzel Blue Pomade 35 gr

·        Reuzel Fiber Pomade 35 gr

·        Reuzel Clay Matte Pomade 35 gr

·        Reuzel Extreme Hold Matte Pomade 35 gr

·        Geanta Reuzel

 

1

350

350

Valoarea comercială totală estimată a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 350 lei (cu TVA).

Descrierea premiului:

Set de ingrijire Reuzel try “The Style” compus din:

 • Reuzel Sampon 3-IN-1 100 ml
 • Reuzel Grooming Tonic 100ml
 • Reuzel Fiber Cream 100ml
 • Reuzel Grooming Cream 100 ml
 • Reuzel Surf Tonic 100ml
 • Reuzel Blue Pomade 35 gr
 • Reuzel Fiber Pomade 35 gr
 • Reuzel Clay Matte Pomade 35 gr
 • Reuzel Extreme Hold Matte Pomade 35 gr
 • Geanta Reuzel

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului câștigat în cadrul acestui Concurs. De asemenea, premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte bunuri şi/sau servicii, şi nici transmis altor participanți sau unor terţi, la cererea câştigătorului.

Imaginile de pe materialele de promovare a Concursului sunt cu titlu informativ/de prezentare. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Desemnarea castigatorului premiului in cadrul Concursului se va face din lista de Participanti validati, pe baza unei extrageri.

Potentialii câştigătorii vor fi anunţați de către pagina de Facebook Barber Tools (https://www.facebook.com/BarberToolsRomania) printr-un reply la comentariul dat la postarea de Concurs, insa pentru validarea finala acestia trebuie să trimită printr-un mesaj privat către pagina de Facebook Barber Tools, în maximum 3 zile lucrătoare, datele pentru validare (nume și prenume, adresa de livrare a premiului, număr de telefon).   

Premiul va fi livrat câștigătorului prin curier în maximum 3 zile lucrătoare de la data validării.

Participantul desemnat castigator va fi contacat printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook cu care s-au inscris in Campanie, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

Daca castigatorul nu a raspuns la mesajul privat primit pe pagina sa de Facebook, din orice motiv sau nu a respectat procedura de validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerva.

Procedura de anuntare a rezervei este aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului. Daca rezerva nu raspunde la mesajul trimis de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.

În cazul în care nu se poate îndeplini procedura de validare din motive independente de voința Organizatorului (potențialul câștigător nu furnizează datele pentru validare în termenul stipulat în Regulament, nu răspunde la apel în momentul livrării premiului sau nr. de telefon este blocat/ închis/ în afara ariei de acoperire etc.), se va contacta rezerva, urmandu-se aceeasi procedura de validare.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDEREA

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă datele corespunzătoare pentru validare.

Organizatorul Concursului va acorda premiul unuia dintre Participanții care au luat parte la Concurs şi care au participat conform mecanismului descris mai sus.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiilor.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Concursului şi/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestui Concurs. Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Concursului şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câștigarea premiilor, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite astfel: prin e-mail, la adresa office@barbertools.ro, sau prin posta, la adresa Centura Bucuresti, nr 3, Chiajna, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului. După această perioadă, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii in Concurs a unor fotografii care incalca legea ori drepturile, inclusiv cele de proprietate intelectuala/industriala, ale unei persoane sau foloseste date personale pe care nu avea dreptul sa le dezvaluie conform Regulamentului  si prevederilor legale aplicabile.

Pentru participarea la Concurs, Participantul declara si garanteaza faptul ca este unicul titular al drepturilor de proprietate intelectuala, respectiv de proprietate industriala asupra continutului folosit pentru inscrierea in Concurs. 

SECŢIUNEA 9. INFORMARE PRIVIND DATELE PERSONALE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Operatorul, prin împuterniciții săi, prelucrează datele personale ale Participanților la această promoţie în numele Operatorului, în conformitate cu Regulamentulnr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR și cu legislația conexă care reglementează prelucrarea datelor personale. Informarea privind la prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste mai jos.

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. Barber Tools S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Rosia Montana, nr. 4, Biroul nr. 1, Bl 05, scara 1, etaj 7, ap. 47, punct de lucru pe Centura Bucuresti, nr. 3, Chiajna, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/1817/2015, cod fiscal RO 34110636 (denumita in continuare „Operatorul”). Aceste datele de contact se pot folosi pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul, indirect, prin intermediul Imputernicitului, va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1.     Pentru toti participantii: nume utilizator Facebook
 2.     Pentru castigator:

–        Nume si Prenume;

–        Numar de telefon;

–        Adresa de livrare;

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

i)         Organizarea si desfasurarea Concursului;

ii)        Desemnarea si validarea castigatorului;

iii)       Atribuirea premiului;

Conversatiile desfasurate prin mesajele private pe pagina de Facebook Barber Tools care contin date personale ale participantilor la Campanie, vor fi stocate expentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura procesul de validare a castigatorului si de inmanare a premiului oferit în aceasta Campanie.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim reprezentat de organizarea concursului, validarea castigatorului, anuntarea castigatorului si atribuirea premiului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in cazul candidatului declarat castigator.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite S.C. Barber Tools S.R.L precum si autoritatilor, in cazurile in care acesta trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor eu caracter personal

Datele participanţilor necâştigători înscrişi în campanie se prelucrează pentru o perioadă de 90 de zile de la data finalizării Concursului.

Datele participantului câştigător în cadrul Concursului se stochează de Imputernicit pe o perioadă de 5 ani conform reglementărilor fiscale în vigoare.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Imputernicitul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)        dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)       dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iV)     dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

(v)       dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)      dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)     dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)    dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa S.C. Barber Tools S.R.L., Centura Bucuresti, nr.3, Chiajna, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@barbertools.ro.

 8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular a1 autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul/ Imputernicitul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputemicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata si va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul Concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate și faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfașurarii Concursului și ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Derulați în Sus
 • Meniu
 • Categorii
Închide
Acasă